Dret de Família

Barcelona, 1960

Núm Col·legiat: 12.855

Col·legiat des de: 1983

Soci del bufet EUROFORO

Videcegà de la Junta de Govern de l’ICAB (2019-2021)

Professor de l’Escola de Pràctica Jurídica de l’ICAB.

Amb anterioritat: Secretari i Diputat de la Junta, President del Grup d’Advocats Joves, Diputat Responsable de Deontologia, Responsable de l’Organiztació de SRP, Membre de la Secció de Família.

LINKEDIN